محبوب ترین برچسب ها

17 × پرخاشگر   14 × مخالف   11 × کم
17 × مذهبی   14 × مشاور   11 × تنهایی
17 × ریزی   13 × مشاور،   11 × وابستگی
17 × کارشناسی   13 × لجباز   11 × تفاوت
17 × برخورد   13 × بارداری   11 × جنس
17 × اخلاق   13 × سرد   11 × مرد
17 × نفس   13 × تجربی   11 × دروغ
17 × ازدواج،   13 × مهریه   10 × فردی،
17 × و   13 × حجاب   10 × خودکشی
16 × فامیل   13 × مسائل   10 × سربازی
16 × بکارت   13 × شدن   10 × سوء
16 × حوصله   13 × تلفنی   10 × خودارضایی
16 × نداشتن   13 × در   10 × اختلال
15 × افسرده   12 × عاشقی   10 × لیسانس
15 × کنترل   12 × خجالتی   10 × دانشجو
15 × زدن   12 × ابراز   10 × افکار
15 × داشتن   12 × دبیرستان   10 × برادر
15 × سن   12 × بازی   10 × مطالعه
15 × حس   12 × مدرسه   10 × ذهن
15 × عاشق   12 × مطلقه   10 × پزشکی
14 × گریه   11 × بیکار   10 × گذشته
14 × عصبانی   11 × سکس   10 × میل
14 × قهر   11 × ظاهر   10 × تربیت
14 × سیگار   11 × خواهر   10 × حساس
14 × آینده   11 × مجدد   10 × امتحان
14 × درسی   11 × عدم   10 × آشنایی
14 × دادن   11 × بودن      
پرسش سوال جدید:
به مشاوره آنلاین روانشناسی خوش آمدید، مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران و مشاوران مجرب و منتخب کانون مشاوران.

2,472 سوال

3,973 پاسخ

721 دیدگاه

2,135 کاربر

...