مشاوره تلفنی حضوری آنلاین
۰۲۱-۲۲۲۴۷۱۰۰
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

حکم مسلمان یهودی شده چیست؟؟

889 بازدید
سوال شده سپتامبر 1, 2019 در مشاوره مذهبی توسط mohammad.mousavi ممتاز (140 امتیاز)
حکم مسلمانی که دین و مذهب خودش رو رها کرده و به دین یهود گرایش داشته چیه؟

آیا یک مسلمون میتونه به راحتی یهودی بشه؟؟

مگه یهودیان نژاد غیریهود رو هم می پذیرن؟
3 پاسخ
پاسخ داده شده سپتامبر 2, 2019 توسط zahra.dehghan حرفه ای (88,840 امتیاز)
با سلام خدمت شما دوست عزیز

در این مورد بهتر است با یک علامه دین اسلام صحبت کنید تا در این مسیر راهنمایی کاملی دریافت کنید .

برای تغییرات دینی نیاز است که فرد در اول به شباهت خودش در مورد دین خودش پاسخ بدهد و بعد یک تصمیم گیری داشته باشد.
دارای دیدگاه سپتامبر 2, 2019 توسط mohammad.mousavi ممتاز (140 امتیاز)
سلام ممنون.متاسفانه جواب صریح و روشنی نگرفتم که اینجا مطرح کردم
یک نفر میگه حکم ارتداد و طرف مرتد هستش
یک نفر دیگه گفت یهود نژاد غیرخودشو قبول نمیکنه
یک نفر دیگه هم گفت اگر به قصد اقدام علیه جمهوری اسلامی باشه حکم ارتداد و فرد باید اعدام بشه
پاسخ داده شده اکتبر 3, 2022 توسط بی نام
اعدام و به درک واصل شدن
دارای دیدگاه اکتبر 3, 2022 توسط بی نام
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
دارای دیدگاه اکتبر 4, 2022 توسط مهرداد
نمایش از نو اکتبر 4, 2022
زهر مار. خودت برو به درک واصل شو.

متاسفانه تو ایران یه مشت خرمذهبی تو همه چیز و حتی زندگی شخصی مردم میخوان دخالت کنن که چنین قوانین چرتی تو ایران هست. خرمذهبی هایی که همش دنبال تحمیل عقاید خودشون به بقیه هستند.

 اما کسی که اسلام رو نخواد. میتونه به هر نحوی اسلام رو کنار بذاره.
یا از ایران میره و تو خارج کلا ترک اسلام میکنه و پیرو دینی که میخواد میشه و دیگه هم دست خرمذهبی های اشغال بهش نمیرسه که بخوان اعدامش کنن.
یا این که میشه مثل خیلی از مسلمون هایی که تو جامعه الان ایران میبینیم بی نماز. بی روزه. بی حجاب و کلا به هیچ چیز اسلام عمل نمیکنه.
یا این که همون روشی که چندتا از کاربرها نوشتند یعنی دودینه گری رو انجام میده. البته من خودم تا حالا دو دینه گری رو نشنیده بودم تا این که تو این سایت خوندم ولی به نظرم روش خوبیه. انگار این روش جدیدا داره رواج پیدا میکنه. به کوری چشم خرمذهبی ها.
 
تو برو به درک واصل شو که این قدر خنگی که هنوز نفهمیدی با اجبار و تحمیل نمیشه عقیده ای رو تو مغز دیگران فرو کرد.

کاربر بی نام دوم که نوشتی خخخخخخخخخخخخخخخ تو هم برو به درک واصل شو. تو که این قدر بیشعوری که به یه یک قانون ظالمانه میخندی.
دارای دیدگاه اکتبر 4, 2022 توسط ترانه
نمایش از نو اکتبر 4, 2022
متاسفانه اسلام تو ایران همش شده اجبار و تحمیل....
حجاب اجباری....
اگه کسی کلا به این نتیجه برسه که دین دیگه ای براش بهتره و دینشو عوض کنه، اعدام میشه.....
..........
البته خود اسلام این جوری نیست. اسلام این حکومت جمهوری اسلامی اسلام واقعی نیست. اسلامشون بدعته.
......
ایت الله اسدالله بیات زنجانی که مرجع تقلید هستند، فرمودند که گشت ارشاد خلاف قانون، خلاف شرع و خلاف عقل هست. خلاف قانون از این جهت که در هیچ جای قوانین ایران نیومده که پلیس مسئول اموزش و تربیت مردم باشه. خلاف شرع از این جهت که در ایة الکرسی اومده لا اکراه فی الدین. خلاف عقل از این جهت که با این طور اجبارها مردم هیچ کاری رو نمیپذیرن و برعکس این رفتارها باعث لج بازی مردم میشه. مرجع تقلید چنین حرفی زدند. اون وقت یه عده خرمذهبی فکر میکنن در مورد مسائل اسلامی از مرجع تقلید بیشتر میفهمند که از گشت ارشاد حمایت میکنن؟؟؟؟!!!!!
........
در هیچ ایه ای از قران و در هیچ حدیثی از معصومین(ع) نیومده که شخصی که مسلمون بوده و دینش رو عوض کرده رو اعدام کنید. این که تو ایران دارن افرادی که مسلمون بودن و دینشون رو عوض کردن رو اعدام میکنن؛ خلاف اسلامه و یک کار ظالمانه هست. این افراد دارن مظلومانه و به ناحق کشته میشن. اعدام مرتد یک بدعت و یک حکم غلط و خلاف شرع هست که متاسفانه اخوندهای ایران از خودشون دراوردن.
.....
واقعا متاسفم برای اون شخصی که به کشته شدن مظلومانه * همنوعان و هموطنانش میگه به درک واصل شدن و متاسفم واقعا برای اون شخصی که به کشته شدن مظلومانه * همنوعان و هموطنانش میخنده.
دارای دیدگاه اکتبر 4, 2022 توسط محمدعلی
واقعا چه کلمه جالبی دراومده مردم به کار میبرن. خرمذهبی. خخخخخخخخ
واقعا این کلمه برای این ادم ها مناسبه. چون واقعا خر اند.
اون خری که گفت به درک واصل شدن و اون خری که خندید خودشون به زودی به درک واصل شن ان شاء الله.
اقا مهرداد و ترانه خانم عالی جواب این خرها رو دادید.
دو دین گری رو من قبلا هم شنیدم. روش خوبیه واسه دور زدن این خرمذهبی ها.
من هنوز دارم به این کلمه خرمذهبی میخندم. خخخخخخخ بس که حقه. خدا بیامرزه پدر و مادر کسی رو که این کلمه رو ساخت. یه حرف خیلی حق رو با حالت طنز گفت.
پاسخ داده شده Mar 17, 2023 توسط نیکا
طبق قوانین ایران اگه شخص مسلمونی اسلام رو کلا ترک کنه به اعدام محکوم میشه. اما یه راه حل وجود داره.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دو دینه گری. دو دین همزمان داشتن. من تو یه سایتی که در موردش توضیح داده بود خوندم که نوشته بود از دین اول اون قسمت هایی که میخوای رو اجرا میکنی. از دین دوم هم دستوراتشو اجرا میکنی. این جوری دو تا دین همزمان داری.(دین اول دینیه که باهاش به دنیا اومدی. دین دوم دینیه که خودت انتخابش کردی.) این روش به درد مسلمون هایی میخوره که میخوان دین دیگه ای داشته باشن. چون تو اسلام مجازات هرکس که اسلام رو رها کنه و پیرو دین دیگه ای بشه اعدامه. در این روش شخص اسلام رو رها نکرده و هنوز مسلمون حساب میشه. پس دیگه بهش مرتد نمیتونن بگن و نمیتونن اعدامش کنن.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در مورد این که یهودی ها نژاد غیر یهود رو میپذیرن یا نه هم باید از خود یهودی ها بپرسید. از خاخام بپرسید بهتره.

اما فکر کنم بعضی مذاهب یهودیت بپذیرن. چون ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ مسیحی بود اما بعد ازدواج یهودی شد. ممکنه بعضی مذاهب یهودیت نپذیرن. یهودیت هم به مذاهبی تقسیم میشه. مثل اسلام که به دو مذهب شیعه و سنی تقسیم میشه.
دارای دیدگاه Mar 17, 2023 توسط سهراب
برادر من دو دینه شده. این کار دردسرایی داره. ولی بازم خوبه.
وقتی تو کشور ما نمیذارن ادم دینشو خودش انتخاب کنه. وقتی یه نفر که قبلا مسلمون بوده، تصمیم میگیره دینشو عوض کنه میگیرن اعدامش میکنن. بهترین روش همین دو دینه شدنه.
برادر من عاشق مسیحیت شده بود. من و مامانم همش میترسیدم اخرش این علاقه باعث اعدامش شه. ولی برادرم دو دینه شد. دین اول و اجباریش اسلامه. دین دوم و انتخابیش مسیحیت.
ولی همین دو دینه شدن هم یه دردسرایی داره. داداشم با یه سری دردسر رو به رو شده. اما به این که ادم بتونه به دینی که خودش میخواد برسه و اعدام هم نشه می ارزه.
به مشاوره آنلاین روانشناسی خوش آمدید، مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران و مشاوران مجرب و منتخب کانون مشاوران. مطالب با مضامین توهین آمیز به ادیان، دین اسلام و عقاید و استفاده از کلمات رکیک را گزارش دهید تا حذف شود.
مشاوره تلفنی حضوری آنلاین
۰۲۱-۲۲۲۴۷۱۰۰
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

17,050 سوال

27,797 پاسخ

29,369 دیدگاه

2,599 کاربر

سوالات مشابه
3 پاسخ 664 بازدید
3 پاسخ 87 بازدید
سوال شده فوریه 24, 2023 در مشاوره مذهبی توسط Sajjad
1 پاسخ 110 بازدید
سوال شده ژوئن 4, 2021 در مشاوره مذهبی توسط احسان
1 پاسخ 260 بازدید
سوال شده فوریه 25, 2021 در مشاوره مذهبی توسط بی نام
2 پاسخ 220 بازدید
سوال شده دسامبر 28, 2020 در مشاوره مذهبی توسط بی نام
1 پاسخ 144 بازدید
سوال شده می 9, 2020 در مشاوره مذهبی توسط بی نام
1 پاسخ 105 بازدید
سوال شده مارس 14, 2020 در مشاوره مذهبی توسط محمدرضا نوروزی
...