محبوب ترین برچسب ها

10 × فردی،   9 × خسته   7 × پرخاشگری
10 × سربازی   9 × فکر   7 × کامپیوتر
10 × سوء   9 × قصد   7 × تجاوز
10 × خودارضایی   9 × بزرگتر   7 × خیانت،
10 × صیغه   9 × جنسی،   7 × گیر
10 × لیسانس   9 × زن   7 × افت
10 × برادر   8 × روانشناسی،   7 × پیشنهاد
10 × ذهن   8 × کتک   7 × فراموش
10 × گذشته   8 × قرص   7 × شرط
10 × میل   8 × موبایل   7 × فکری
10 × تربیت   8 × مهد   7 × مجازی
10 × حساس   8 × تفاهم   7 × غیر
10 × امتحان   8 × فیلم   7 × توجه
10 × آشنایی   8 × تلگرام   7 × زودرنج
10 × اینترنت   8 × وسواس   7 × اشتباه
10 × خوب   8 × تحصیلات   7 × تنها
9 × حسادت   8 × عجیب   7 × اجتماعی
9 × شاغل   8 × گوشی   7 × قطع
9 × عصبانیت   8 × نماز   6 × اعتماد-به-نفس
9 × عکس   8 × خانوادگی   6 × مشکوک
9 × زبان   8 × متاهل   6 × کمرویی،
9 × تنفر   8 × خارج   6 × خانواده،
9 × محبت   8 × عاطفی   6 × عشقی
9 × تنبیه   7 × قیافه   6 × نمره
9 × روحی   7 × افسردگی،   6 × اعصاب
9 × جواب   7 × فوت   6 × ضعیف
9 × منفی   7 × دخالت      
پرسش سوال جدید:
به مشاوره آنلاین روانشناسی خوش آمدید، مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران و مشاوران مجرب و منتخب کانون مشاوران.

4,457 سوال

6,051 پاسخ

1,273 دیدگاه

2,242 کاربر

...