محبوب ترین برچسب ها

20 × خودکشی   16 × داشتن   13 × بازی
20 × بارداری   16 × درسی   13 × مدرسه
20 × بکارت   16 × وابستگی   13 × مسائل
20 × بد   15 × افسرده   13 × شدن
20 × برنامه   15 × خجالتی   13 × بودن
20 × شرایط   15 × مهریه   13 × تنهایی
20 × بچه   15 × قهر   13 × تلفنی
19 × معتاد   15 × سیگار   12 × ظاهر
19 × مخالفت   15 × آینده   12 × والدین
18 × زدن   15 × کنترل   12 × مجدد
18 × اخلاق   15 × حس   12 × نوجوانی
18 × سنی   15 × دادن   12 × کم
18 × سن   14 × تجربی   12 × مرد
17 × عاشقی   14 × افکار   12 × دروغ
17 × پرخاشگر   14 × عصبانی   12 × مطلقه
17 × حجاب   14 × دبیرستان   11 × افزایش_قد
17 × مذهبی   14 × مخالف   11 × سربازی
17 × ریزی   14 × در   11 × بیکار
17 × کارشناسی   13 × مشاور،   11 × فنی
17 × برخورد   13 × لجباز   11 × اختلال
17 × نداشتن   13 × ابراز   11 × دانشجو
17 × نفس   13 × سکس   11 × مطالعه
16 × قد   13 × خودارضایی   11 × پزشکی
16 × فامیل   13 × ریاضی   11 × گذشته
16 × گریه   13 × سرد   11 × دست
16 × حوصله   13 × خواهر   11 × شکست
16 × راهنمایی   13 × عدم      
پرسش سوال جدید:
به مشاوره آنلاین روانشناسی خوش آمدید، مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران و مشاوران مجرب و منتخب کانون مشاوران.

5,475 سوال

7,041 پاسخ

1,581 دیدگاه

2,275 کاربر

...