مشاوره تلفنی حضوری آنلاین
۰۲۱-۲۲۲۴۷۱۰۰
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

کاربر VIDA ARMY

عضوی به مدت 8 ماه (از 31 Mar 2023)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل: 방탄소년단을 사랑해
موقعیت: 불행하게도 이란이라는 지옥에서
درباره: دوستان عزیز کیپاپر و کره فن, من ⁦❤️⁩ 맨체스터시티????대한민국 ???? طرفداری هستم.
گفتم که بشناسید. (تو این سایت نمیشه بیشتر ایموجی ها رو گذاشت.)

하지 카림과 반방탄소년단 조합원들
그들은 한국을 질투하는 거친 제3세계 광대들이며 그들의 어머니는 매춘부였습니다.
그들은 그 미친 광대 마지드를 사랑해
마지드
불법적인 관계의 결과입니다.
하지 카림
그의 어머니는 매춘부이며 많은 남자들과 관계를 가지고 있습니다.
하지 카림
그녀는 돈을 받고 하반신을 남자들에게 양보한다.
그는 방탄소년단을 게이로 여긴다.
그 자신이 게이인 동안.
못생긴 봄
그녀는 매춘부이자 자동차를 미친 듯이 사랑하는 소년의 여자 친구입니다.
휘발유와 부동액을 먹는 하지 압바스.
못생긴 봄
그것은 한국을 나쁜 나라로 제시합니다.
그는이란이 더 나쁘다는 것을 이해하기에는 너무 어리석기 때문입니다.
이란은 지옥이다
이란인은 당나귀, 소, 바보입니다.
이란에게 죽음을
어떤 식으로든 방탄소년단을 놀리는 사람들.
우리는 그들을 가혹하게 처벌할 것입니다.
한국을 나쁜 나라로 보여주고 싶은 사람들
그들에게는 가혹한 형벌이 기다리고 있습니다.

(هر وقت جلسه داشتیم خصوصیم رو باز میکنم. زمان های دیگه بسته هست. چون هیترها ممکنه به قصد فهمیدن نقشه هامون و ضربه زدن به ما نفوذ کنند.)
(زمان برگزاری جلسات به اطلاع شما کیپاپرها و کره فن های عزیز مبارز خواهد رسید.)
«رئیس اتحادیه ضد هیتر»
#زنده_باد_کره_جنوبی
#زنده_باد_کیپاپ
#زنده_باد_بی_تی_اس
#مرگ_بر_هیتر
فعالیت توسط VIDA ARMY
امتیاز: 380 امتیاز (رتبه بندی #100)
عنوان: حرفه ای
سوالات: 0
پاسخ ها: 7
دیدگاه ها: 6
دیوار پروفایل VIDA ARMY
این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
대한민국은 세계에서 가장 좋은 나라입니다.
30 ژوئیه 2023 توسط VIDA ARMY
방탄소년단 군대는 실패하지 않습니다.
30 ژوئیه 2023 توسط VIDA ARMY
...